arasıkəsilməz

arasıkəsilməz
sif. Arası kəsilməyən, bir an belə dayanmayan, sürəkli, fasiləsiz. Arasıkəsilməz həmlə. Arasıkəsilməz yağış. – Çöldə çaqqalların ulaşması və cırcıramanın arasıkəsilməz nəğməsindən başqa, heç bir şey çayxananın sükutunu pozmurdu. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • arakəsilməzlik — is. Arasıkəsilməz şeyin halı, fasiləsizlik, davamlılıq, sürəklilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • layənqəte’ — ə. arasıkəsilmədən, fasiləsiz, daimi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • silsiləvi — sif. <ər.> Arasıkəsilmədən davam edən, fasiləsiz, arasıkəsilməz. Silsiləvi reflekslər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzun — sif. 1. İki ucunun arası çox, çox olan (qısa ziddi). Uzun ağac. Uzun ip. Uzun tir. Uzun saç. – <Laçın> əlində uzun bir dəyənək beş altı baş keçi və qoyunu otarmağa aparırdı. H. N.. Ortada uzun, lakin ensiz ayaqaltı xalça salınmışdı. M. İ..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hey — 1. is. Qüvvət, iqtidar, cismani enerji. Canında hey yoxdur. ◊ Heydən düşmək (kəsilmək) – gücdən düşmək, üzülmək, əldən düşmək. Səttarla Ülkər bir böyük meşə ilə yeddi gün, yeddi gecə yol gedib, bir böyük dağa çıxdılar. Onların çörəkləri qurtardı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axın — is. 1. Sürətlə axan su; sel; iti cərəyan, güclü axan su, selab. Yağışdan əmələ gələn axın yolları xarab etdi. // Cərəyan, suyun axıb getdiyi tərəf. Çayın axını ilə üzmək. – Sən ki son nəfəsinlə vətəni andın; Çayların axını dayandı bir an. S. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daimi — sif. <ər> 1. Uzunmüddətli, uzun müddət üçün olan, müvəqqəti olmayan, sürəkli. Qatarların daimi cədvəli. Daimi iş. Daimi körpü. – Mədəniyyət uğrunda çalışmaq birgünlük, biraylıq kampaniya deyil, daimi işdir. Ə. S.. // Əbədi, ölməz, həmişəlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müttəsil — <ər.> 1. sif. Arasıkəsilməyən, biri birinin dalınca davam edən; bitişik, bağlanmış. 2. zərf Arası kəsilmədən, ara vermədən davam edən. Bəzi vaxt yağış başlayanda bir həftə müttəsil yağır. Ə. H.. Nəriman babasının müttəsil yağdırdığı və bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • noxudu — sif. Yaşılaçalan, sarı boz (rəng). Noxudu şal. ◊ Noxudu gülüş – arası kəsilməyən, xırıltılı gülüş. <Salman> güləndə elə bil ki, daşın altında qurut əzirdilər, arasıkəsilməz xırıltılar eşidilirdi. Buna elarası noxudu gülüş deyirlər. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tirəboran — (İrəvan) arasıkəsilmədən yağan yağış. – O tirəboranda mən yoldaydım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”